Copyright 2018 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เปิดให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) แบบถาวร ประจำจังหวัด โดยให้บริการฟรีเพื่อชุมชน ดำเนินการภายใต้คำกล่าว “ซ่อม(Repair) สร้าง (Build) และ พัฒนา (Top-Up)”
“ซ่อม(Repair)” บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน
“สร้าง (Build)” การสร้างอาชีพใหม่ และอบรม ต่อยอด ตามความต้องการของชุมชน
“พัฒนา (Top-Up)” ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน

                                                                                  

 

 

 

พิธีถวายเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ชาววิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมขบวนแห่ เทียนพรรษา ณ ลานรวมพลคนพันธ์อา เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

                                                                                                       รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเพื่อพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร สถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และครูภควา อ้อทอง เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน พร้อมลงนามความร่วมมือด้านจัดการเรียนการสอน New Energy Engineering ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเล่อซาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางอังคณา เบญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสีลบัญชรและพระพุทธสัตตวัฒนมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดชัยภูมิวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เมื่อวันที่ 15 กค. 61 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดชมรมต้นแบบระดับเงิน TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

 

 

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางอังคณา เบ็ญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ส่งหลักฐานทางการศึกษา ขาดพื้นฐานความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

9 กรกฎาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ มีความยินดียิ่งในการต้องรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากวิทยาลัยวิเชียรบุรี เพื่อศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมTo be Number One จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Smart boys and Girls C.T.C. Contest 2018 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพด้านการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาและเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "ใจละลาย หนุ่มหล่อ สาวสวย ในชุดนักศึกษา" โดยนายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

29 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิได้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดย นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

26 มิถุนายน 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดพิธีวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ กวีเอกของโลก โดยนายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา และการประกวดแต่งกายเป็นตัวละครจากวรรณคดีสุดสาคร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 22-24  มิ.ย 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมินำโดยท่านผอ.อาคม จันทร์นาม ได้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวะศึกษาจังหวัดชัยภูมิ "กีฬาเพื่อมิตรภาพ อาชีวะศึกษาชัยภูมิ" ประจำปีการศึกษาการศึกษา 2561

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

วันที่ 21-22 มิย. 61 วิทยาลัยเทคนิค นำโดย นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินการจัดสถานที่การเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวะศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง,แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ม,แผนกช่างกลโรงงาน,ช่างยนต์,แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                                                                                               รูปภาพกิจกรรม Click! 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการอบรมครูช่างไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  13-15 มิ.ย 61  ณ  เขื่อนอุบลรัตน์  ขอนแก่น  โดย ท่าน ผอ.สำนักความร่วมมือ  สอศ. นายอรรถพล  สังขวาสี  เป็นประธานเปิด

                                                                                                               รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิย. 61 วท.ชัยภูมิ จัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม/ ทำบุญตักบาตร/ไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561

                                                                                                               รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

เมื่อวันที่ 9-10  มิย. 61 วท.ชย. (แผนกช่างกลโรงงาน) ศึกษาดูงาน และหารือกรอบความร่วมในการจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกับ บ.เอส พี อี เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. ปทุมธานี โดยท่านสุรพงษ์  เป้ากลาง ประธานบริษัท ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมฯ /และนิเทศ ติดตาม การฝึกประสบการณ์ฯ นศ.ทวิภาคี ณ ห้างมาบุญครอง กทม.

                                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

วท.ชย. ประชุมนิเทศสัญจร ระหว่าง 4-8 มิย. 61...ครบทุกแผนกวิชา....เพื่อมอบนโยบาย/ชี้แจงสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อน ID Plan /PLC ตลอดจนรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาฯ 

                                                                                                                รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดพิธีเปิดโครงการเทคนิคเหมืองแร่ รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

                                                                                                                     รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

โครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Eastern Economic Corridor : EEC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

                                                                                                                         รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

โครงการติดตามและประเมินผลงานการรณรงค์และป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามประเมินผลในการประกวดจังหวัด / ชมรม TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพญาแล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางสาวสายพิรุณ น้อยศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าคณะติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (พื้นที่) ได้นำคณะฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายคีรินทร์ อนุตรังกูร รองผู้อำนวยวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

                                                                                                                         รูปภาพกิจกรรม Click!

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดโครงการการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การใช้โปรแกรมประยุกต์จัดระบบการเรียนการสอน Online ด้วย Google Classroom ระดับพื้นฐาน สำหรับครูเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษพาคม 2561

                                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปวช.1 และ ปวส.1 ประปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษพาคม 2561 ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ดำเนินงานโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

                                                                                                                       รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษพาคม 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรงานระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม ระดับกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ร่วมกับสมาคมครูช่างไฟฟ้ากำลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                                                                                                                         รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

f t g m

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ Fanpage

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ