Copyright 2018 - Custom text here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นำโดย นายอาคม  จันทร์นามผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครูและบุคราการวิทยาลัยฯ ร่วมแต่งชุดพื้นบ้านอีสาน ฟ้อนถวาย “เจ้าพ่อพญาแล” บริเวณรอบอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ทั้ง 4 มุมเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ใน “งานรำลึก 200 ปี เมืองผู้กล้า พญาแล” เพื่อสักการะแด่ดวงวิญญาณอันศักดิ์ของเจ้าพ่อพญาแล และบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เมืองชัยภูมิ

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ เป็นกิจกรรมที่สืบทอดต่อๆกันในทุกปีๆของวิทยาลัยฯ ที่จัดให้มีการรวมคณะผู้บริหารครูและบุคลากร เข้ามาประชุมพร้อมกันและ ทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรอยยิ่มและความสดใดให้แก่คณะครูอาจารย์ ได้หน้าชื่นตาบานกันหลังจากที่ทำงานกันมาตลอดปี

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2561 “ตรวจ ซ่อม ฟรี” ในวันพุทธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ปั้มปตท.หน้าบิ๊กซีชัยภูมิ
โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดโครงการอบรมการสร้างแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-PORTFOLIO)ณ ห้อง Smart Classroom วันที่ 13 - 14 มีนาคม 2561

                                                                                                                          รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้เปิดรับมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

                                              รูปภาพกิจกรรมการรายงานตัวรอบโควตา 2561

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักศึกษา โครงการเทคนิคเหมืองแร่ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดยการสนับสนุนของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

                                                                                                                  รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

วันที่ 31 ม.ค. 2561 นายอาคม  จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการ และ นักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

 

 

 

 

 

ท่านผอ.อาคม จันทร์นาม ได้เดินทางมาให้กำลังใจในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรระยะสั้น ระดับชาติครั้งที่ 27  วันที่ 1 - 5  กุมภาพันธ์  2561 ณ จ.สุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) จัดการเรียนการสอนระดับ ปริญญาตรี ร่วมกับ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมรับมอบรถแทรคเตอร์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จำนวน 4 คัน 

 

 

 

 

 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ประจำปี 2560 ทักษะพื้นฐานการประกวดดนตรีไทย  วันที่ 1 - 5 ก.พ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี นายเบญจรงณ์ จงเจิมกลาง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรีนญทอง "ซอด้วง"

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

f t g m

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ Fanpage

งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ