Copyright 2018 - Custom text here

ระเบียบการแต่งกาย

ระเบียบการแต่งกายวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
 
 
          "นักเรียน" หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          "นักศึกษา" หมายถึง ผู้ที่กำลังศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
     การแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนชาย
     นักเรียน ระดับ ปวช.
           ทรงผม
                    - ตัดสั้นแบบรองทรงสูง ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๕ ซม. (ไม่เกินคิ้ว) ตัดเปิดตีนผมทั้งด้านข้าง และด้านหลังสูงประมาณ ๒ นิ้ว
                    - ห้ามทำสีผม หรือใส่เจลทำผมทรงตั้ง
                    - ห้ามไว้หนวด เครา
           เสื้อขาว
                    - ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินไป
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอก ปลายแขนพับเข้าด้านใน
                    - มีกระเป๋าติดอกเสื้อด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างพอเหมาะกับเสื้อ
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
           เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสีและแบบตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
           กางเกง
                    - สีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป
                    - ปลายขากางเกงกว้างไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และไม่กว้างเกิน ๘ นิ้ว
                    - ขอบเอวมีห่วงกว้าง ๑ ซม. ยาว ๔ ซม.
                    - มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า
                    - กระเป๋าหลังแบบเจาะไม่มีฝา ห้ามใช้กระเป๋าหลังแบบปะ
                    - ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสป๊อย ผ้าลูกฟูก ผ้าฟอก และผ้ายีนส์ทุกชนิด
                    - สวมกางเกงทับชายเสื้อขาวให้เรียบร้อย
           เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัยฯ
           รองเท้า และถุงเท้า
                    - รองเท้าหนัง หรีอรองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มส้น ไม่หุ้มข้อ มีเชือกผูกหู แบบสุภาพ ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น
                    - ถุงเท้าสีดำล้วน ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง
           การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับต่างหู แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ หรีอเชือก รัดติดต้นคอ
                    - ห้ามสวมหมวก หรีอเสื้อคลุมขณะอยู่ภายในวิทยาลัยยกเว้นตามสภาพ อากาศหนาว
     นักศึกษา ระดับ ปวส.
           ทรงผม
                    - ตัดสั้นแบบรองทรงตํ่า ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน ๗ ซม. ตัดเปิดตีนผม ทั้งด้านข้าง และด้านหลังสูงประมาณ ๑ นิ้ว
                    - ห้ามทำสีผม หรือใส่เจลทำผมทรงตั้ง
                    - ห้ามไว้หนวด เครา
           เสื้อขาว
                    - ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยงไม่บางเกินไป
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อยาวเหนือข้อศอก ปลายแขนพับเข้าด้านใน
                    - มีกระเป๋าติดอกเสื้อด้านซ้าย ๑ กระเป๋า ขนาดกว้างพอเหมาะกับเสื้อ
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
           เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสีเทา ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด โดยมีแถบสีที่ขอบกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ให้ใช้ด้ายสีเหลืองปักชื่อ - นามสกุล และสาขาวิชาที่ตนศึกษาที่บริเวณ หน้าอกเสื้อด้านขวา
           กางเกง
                    - สีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป
                    - ปลายขากางเกงกว้างไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว และไม่กว้างเกิน ๘ นิ้ว
                    - ขอบเอวมีห่วงกว้าง ๑ ซม. ยาว ๔ ซม.
                    - มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้าง ข้างละ ๑ กระเป๋า
                    - กระเป๋าหลังแบบเจาะไม่มีฝา ห้ามใช้กระเป๋าหลังแบบปะ
                    - ไม่อนุญาตให้ใช้ผ้าเวสป๊อย ผ้าลูกฟูก ผ้าฟอก และผ้ายีนส์ทุกชนิด
                    - สวมกางเกงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
           เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำพื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัย
           รองเท้า และถุงเท้า
                    - รองเท้าหนัง หรีอรองเท้าผ้าใบสีดำหุ้มส้น ไม่หุ้มข้อ มีเชือกผูกหู แบบสุภาพ ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น
                    - ถุงเท้าสีดำล้วน ไม่มีลวดลายใดๆ ทั้งสิ้น ยาวประมาณครึ่งหน้าแข้ง
           การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องประดับต่างหู แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ หรีอเชือก รัดติดต้นคอ
                    - ห้ามสวมหมวก หรีอเสื้อคลุมขณะอยู่ภายในวิทยาลัยยกเว้นตามสภาพ อากาศหนาว
      การแต่งกายและเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษาหญิง
     นักเรียน ระดับ ปวช.
           ทรงผม
                    - ทรงสุภาพพอประมาณ ถ้าไว้ยาวต้องผูกรวบให้เรียบร้อย ห้ามดัดหรีอทำสีผม
                    - ถ้าใช้เครื่องประดับผมให้ใช้สีดำ น้ำเงิน น้ำตาล เท่านั้น
           เสื้อขาว
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ้าขาวเนื้อเกลี้ยง ไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร และไม่เป็นผ้ามัน
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อสั้นเพียงเหนือข้อศอก
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
                    - เสื้อชั้นในต้องเป็นเสื้อในตัวเต็ม สีขาว หรือสีเนื้อ ถ้าสวมเสื้อชั้นในตัวเล็กต้องสวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชึ้นหนึ่ง
           เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสีและแบบตามที่วิทยาลัยกำหนด
           กระโปรง
                    - สีกรมท่า ผ้าเนื้อเกลี้ยง
                    - มีเกล็ดทั้งซ้ายและขวา ข้างละ ๓ เกล็ด เหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
                    - กลีบของเกล็ดหันออกด้านนอก และเย็บเกล็ด จากขอบกระโปรงลงมา ๖-๑๒ ซม
                    - ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า ประมาณ ๑ ฝ่ามือ ทรงสุภาพ ไม่รัดรูป ให้ทำกระเป๋าเจาะซ่อนรูปตามแนวตะเข็บข้าง
                    - สวมกระโปรงทับชายเสื้อขาวให้เรียบร้อย
           กางเกง
                    - ใช้ระเบียบเดียวกับนักศึกษาชายระดับ ปวช.
                    - การสวมกางเกงต้องสวมคู่กับเสื้อฝึกงาน และต้องเป็นวันที่มีเรียนวิชาภาคปฏิบัติเท่านั้น
           เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัย
           รองเท้า และถุงเท้า
                    - (กรณีแต่งกายชุดนักเรียน) รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. ถุงเท้าสีขาวล้วน ไม่มีลวดลายใด
           การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ห้ามแต่งหน้า และห้ามใช้เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและแหวน นามสกุล
                    - สร้อยคอให้สวมชนิดแขวนพระ หรือเครื่องหมายทางศาสนา และเอาไว้ในเสื้อ
                    - ต่างหูให้ใช้แบบตุ้ม หรือห่วงสีเงิน ขนาดเล็กติดติ่งหู ห้ามใช้ลักษณะ และสี อย่างอื่น
                    - ห้ามสวมหมวก หรือผ้าคาดผมที่มีสีสันฉูดฉาด
     นักศึกษา ระดับ ปวส.
           ทรงผม
                    - ทรงสุภาพพอประมาณ ถ้าไว้ยาวต้องผูกรวบให้เรียบร้อย ห้ามดัดหรีอทำสีผม
                    - ถ้าใช้เครื่องประดับผมให้ใช้สีดำ น้ำเงิน น้ำตาล เท่านั้น
           เสื้อขาว
                    - แบบเชิ้ตคอตั้ง ตัวเสื้อหลวม (แต่ไม่หลวมจนเกินไป) ไม่รัดรูป
                    - ผ้าเนื้อเกลี้ยง ไม่บางเกินควร และไม่เป็นผ้ามัน
                    - ผ่าอกตลอด ติดกระดุมสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๑ ซม.
                    - แขนเสื้อยาวเพียงเหนือข้อศอก
                    - เสื้อกีฬาให้ใช้แบบของวิทยาลัย ให้ใช้เฉพาะวันที่มีวิชาพลศึกษาและวิชางานฝึกฝีมือเท่านั้น
                    - เสื้อชั้นในต้องเป็นเสื้อในตัวเต็ม สีขาว หรือสีเนื้อ ถ้าสวมเสื้อชั้นในตัวเล็กต้องสวมเสื้อในตัวยาวทับอีกชึ้นหนึ่ง
           เสื้อฝึกงาน
                    - เสื้อสี ตามแบบที่วิทยาลัยกำหนด โดยมีแถบสีที่ขอบกระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ให้ใช้ด้ายสีเหลืองปักชื่อ - นามสกุล และสาขาวิชาที่ตนศึกษา ที่บริเวณหน้าอกเสื้อด้านขวา
           กระโปรง
                    - สีดำ เนื้อผ้าเกลี้ยง
                    - แบบสุภาพ ตามที่วิทยาลัยกำหนด แบบป้ายข้าง ไม่มีจีบ ผ่าหลัง ไม่รัดรูป
                    - ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า แต่ไม่เกินครึ่งหน้าแข้ง
                    - สวมกระโปรงทับชายเสื้อให้เรียบร้อย
           กางเกง
                    - ใช้ระเบียบเดียวกับนักศึกษาชายระดับ ปวส.
                    - การสวมกางเกงต้องสวมคู่กับเสื้อฝึกงาน และต้องเป็นวันที่มีเรียนวิชาภาคปฏิบัติเท่านั้น
           เข็มขัด
                    - สายหนังสีดำ พื้นเรียบ ไม่มีลวดลาย กว้างประมาณ ๓ ซม.
                    - หัวเข็มขัดให้ใช้หัวเข็มขัดตราของวิทยาลัย
           รองเท้า และถุงเท้า
                    - รองเท้าหนังสีดำ หุ้มส้น ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน ๓ ซม. ไม่ใส่ถุงเท้า (กรณีแต่งกายชุดฝึกงาน) รองเท้าผ้าใบสีดำล้วน ไม่มีลวดลาย
                    - ถุงเท้าสีขาวล้วน ไม่มีลวดลาย
           การแต่งกาย
                    - ต้องอยู่ในลักษณะสุภาพ เรียบร้อย สะอาด เหมาะสมกับสภาพการ เป็นนักเรียน นักศึกษา
                    - ห้ามแต่งหน้า และห้ามใช้เครื่องประดับ ยกเว้นนาฬิกาข้อมือและแหวน นามสกุล
                    - สร้อยคอให้สวมชนิดแขวนพระ หรือเครื่องหมายทางศาสนา และเอาไว้ในเสื้อ
                    - ต่างหูให้ใช้แบบตุ้ม หรือห่วงสีเงิน ขนาดเล็กติดติ่งหู ห้ามใช้ลักษณะ และสี อย่างอื่น
                    - ห้ามสวมหมวก หรือผ้าคาดผมที่มีสีสันฉูดฉาด
      ห้ามดัดแปลง หรือแก้ไข ตกแต่ง เครื่องแบบนักเรียน และนักศึกษาให้ผิดไปจากแบบ ตามที่วิทยาลัยกำหนด เช่น ปัก เขียน หรือพิมพ์เครื่องหมาย สัญลักษณ์อื่นใดบนเสื้อ แขนเสื้อ หรือ ปกเสื้อ
      นักเรียน หรือนักศึกษา ที่แต่งกายผิดระเบียบจะต้องถูกลงโทษตามระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
      ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ว่าด้วยการแต่งกาย และเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป

 

 

พิธีถวายเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ชาววิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมขบวนแห่ เทียนพรรษา ณ ลานรวมพลคนพันธ์อา เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

                                                                                                       รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเพื่อพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร สถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และครูภควา อ้อทอง เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน พร้อมลงนามความร่วมมือด้านจัดการเรียนการสอน New Energy Engineering ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเล่อซาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางอังคณา เบญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสีลบัญชรและพระพุทธสัตตวัฒนมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดชัยภูมิวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางอังคณา เบ็ญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ส่งหลักฐานทางการศึกษา ขาดพื้นฐานความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

9 กรกฎาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ มีความยินดียิ่งในการต้องรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากวิทยาลัยวิเชียรบุรี เพื่อศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมTo be Number One จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Smart boys and Girls C.T.C. Contest 2018 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพด้านการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาและเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "ใจละลาย หนุ่มหล่อ สาวสวย ในชุดนักศึกษา" โดยนายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

29 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิได้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดย นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

26 มิถุนายน 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดพิธีวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ กวีเอกของโลก โดยนายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา และการประกวดแต่งกายเป็นตัวละครจากวรรณคดีสุดสาคร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

f t g m