Copyright 2018 - Custom text here

กติการการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน 2559

รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา  จังหวัด  ภาค  ชาติ
ประจำปีการศึกษา  2559

 

 
   
f t g m