Copyright 2018 - Custom text here

ข้อมูลตลาดแรงงาน

 

 

พิธีถวายเทียนพรรษา โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ชาววิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมขบวนแห่ เทียนพรรษา ณ ลานรวมพลคนพันธ์อา เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

                                                                                                       รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถวายเพื่อพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

พิธีซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร สถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการความร่วมมือพัฒนาความรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                   รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และครูภควา อ้อทอง เดินทางไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน พร้อมลงนามความร่วมมือด้านจัดการเรียนการสอน New Energy Engineering ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีเล่อซาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นางอังคณา เบญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชพระพุทธสีลบัญชรและพระพุทธสัตตวัฒนมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วัดชัยภูมิวนาราม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

วันที่ 10 กรกฏาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ นายเอกสิทธิ์ ปรมะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวันชัย ชำนาญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางอังคณา เบ็ญจศิล รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาใหม่ ที่ยังไม่ส่งหลักฐานทางการศึกษา ขาดพื้นฐานความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมกังสดาล วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2560  วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

                                                                                                                 รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

9 กรกฎาคม 2561 นายอาคม จันทร์นาม ผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ มีความยินดียิ่งในการต้องรับคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากวิทยาลัยวิเชียรบุรี เพื่อศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทาง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมTo be Number One จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขัน Smart boys and Girls C.T.C. Contest 2018 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลิกภาพด้านการแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาและเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภายใต้แนวคิด "ใจละลาย หนุ่มหล่อ สาวสวย ในชุดนักศึกษา" โดยนายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

29 มิถุนายนที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิได้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ โดยนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

27 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือวิสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โดมหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ โดย นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

 

 

26 มิถุนายน 2561 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จัดพิธีวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่ กวีเอกของโลก โดยนายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา และการประกวดแต่งกายเป็นตัวละครจากวรรณคดีสุดสาคร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

                                                                                                              รูปภาพกิจกรรม Click!

 

f t g m