ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวงานกิจการนักเรียน นักศึกษาข่าวนักเรียน นักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นิเทศการเรียนการสอน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง แผนกเครื่องทำความเย็นและแผนกเทคนิคพลังงาน

ดร.ประสิทธิ์ ทองรัศม

Read More
ข่าวงานกิจการนักเรียน นักศึกษาข่าวนักเรียน นักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2567 โดยงานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเ

Read More
ข่าวนักเรียน นักศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

นิเทศการจัดการเรียนการสอน และได้ให้คำแนะนำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกช่างยนต์ และแผนกช่างกลโรงงาน

วันศุกร์ที่ 14 มิถุน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตร ต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันอังคาร ที่ 11 มิถ

Read More