แผนกวิชาช่างยนต์

นายคงฤทธิ์ สีชำนิ
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายบุญมี โคตรประทุม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายวินัย จันทร์ขามป้อม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายกิติพงศ์ ยืดยาว
ตำแหน่ง ครู
นายอาทิตย์ บุตรสุด
ตำแหน่ง ครู
นายประวิทย์ แว่นทิพย์
ตำแหน่ง ครู
นายมนูศักดิ์ สารผล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายศักดิ์สิทธิ์ บุญมาก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายชัชชัย จุงอินทะ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายเฉลิมวุฒิ อาจกมล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายพิทักษ์ รวมขุนทด
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายณัฐวุฒิ ดื่มโชค
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายณัฐกรณ์ พั้วสุ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายวิธวัฒน์ สารโภค
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายธีรศักดิ์ สาวะถี
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวศิรประภา ไตรเสนีย์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายไกรภูมิ คำนาค
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายสิทธิกร จอมคำสิงห์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายธีรพงษ์ อินทรสมบัติ
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *