แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสยาม โพธิ์เพ็ชร
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

นายมนูญ นาจวง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิสุทธิ์ บุญเสริม
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
นางกรณิกา สีจุ้ย
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายธนกฤต คเชนทร์รัตนกุล
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายกิตติพร ทองขัติ
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายกิตติ แผ่นเงิน
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายภควา อ้อทอง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายสุทธิชัย สิงห์ลา
ตำแหน่ง ครู
นายเสกสิทธิ์ แพชชัยภูมิ
ครูพิเศษสอน
นายจรูญศักดิ์ กันชัย
ครูพิเศษสอน
นายพงศ์อมร หมื่นไธสง
ครูพิเศษสอน
นายชัยกร คำกลอนลือชา
ครูพิเศษสอน
นายวิทยา หาญชาติ
ครูพิเศษสอน
นายณฐปกรณ์ อิ่มเหว่า
ครูพิเศษสอน
นายเนติพงษ์ มีภูคำ
ครูพิเศษสอน
นายนิติ เติมพงษ์
ครูพิเศษสอน
นายนคร ยืนนาน
ครูพิเศษสอน
นายธีรภัค วงษ์คำ
ครูพิเศษสอน
นายสุรพงศ์ พรมชีลอง
ครูพิเศษสอน
นายนัฐวัฒน์ ชูศรี
ครูพิเศษสอน
ว่าที่ ร.ต.นภัทร จงใจภักดิ์
ครูพิเศษสอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *