แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายปรีชา อารีวงษ์
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายยุทธพงษ์ จำปาแก้ว
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายปรีชา สิทธิสาร
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางสาวเณตรนรินทร์ ชื่นใส
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางดารุณี คุ้มคง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางเสาวภา ดิเรกโภค
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางสาวอโณทัย นาอ้น
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางนันท์มนัส ธีระวงศานนท์
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นางปัณฑิกา ไชยกิตต
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
นายอนุศาสน์ ปาทา
ตำแหน่ง ครู
นางสาวจิรนันท์ โคกอ่อน
ตำแหน่ง ครู
นางลลิตา คำนนอินทร์
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายมงคล ภูสิลิต
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวศิริรัตน์ สีหะนาม
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายณัฐวัฒน์ เข็มตรง
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นายวัลลภ บุญมาก
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวบุษบารัตน์ ละสามา
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
นางสาวประภาพร พิไลกุล
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *