ขอเชิญ ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ขอเชิญ รองผู้อำนวยกา

Read more

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

12 ตุลาคม 2561 โครงก

Read more

คณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ศึกษาดูงานห้องเรียนเฉพาะทาง “ห้องปฏิบัติการเครือข่าย” แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาค

Read more