นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย รองอธิการบดี สถาบันพละศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ดร.มนตรี ชาลีเครือ น

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตก

Read more