ขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ชิงถ้วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม

Read more

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนระดับภาค เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันด

Read more

ขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี งานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม

Read more