นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย รองอธิการบดี สถาบันพละศึกษา จังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ดร.มนตรี ชาลีเครือ น

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อการจัดการเรียนการสอน ระบบทวิภาคี วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการภาคเอกชน

พิธีลงนามบันทึกข้อตก

Read more

ร่วมจัดนิทรรศการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม

Read more

ผลการแข่งขันทักษะ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

ผลการแข่งขันทักษะ กา

Read more