ขอเชิญ ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ขอเชิญ รองผู้อำนวยกา

Read more

ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการฯ นายฉลอง นพคุณ และคณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ขอเชิญหัวหน้าแผนก ,ค

Read more